Protetyka - Dento Bianco Świnoujcie

Protetyka

W przypadku braków zębowych (pojedynczych lub złożonych) konieczne jest ich uzupełnienie z zastosowaniem prac ruchomych (protez wyjmowanych) lub cementowanych na stałe na zębach sąsiednich lub implantach. Oferujemy szeroki wybór prac protetycznych, w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań.

Proponujemy m.in.:

  • korony i mosty ceramiczne,
  • licówki kompozytowe i porcelanowe umożliwiające poprawę kształtu i koloru zębów w odcinku przednim,
  • protezy szkieletowe (metalowe),
  • protezy bezklamrowe na zasuwach, zatrzaskach, teleskopach (tzw. prace kombinowane),
  • protezy kosmetyczne bezmetalowe (acetalowe, nylonowe, z Valplastu),
  • protezy akrylowe (podstawowy typ protezy).
  • korony i mosty pełnoceramiczne bezmetalowe (cyrkon)
  • prace protetyczne na implantach (korony, mosty, protezy ).

W trakcie planowania leczenia protetycznego zawsze wykonujemy zdjęcie panoramiczne (całości uzębienia) celem wybrania rozwiązania optymalnego i spełniającego Państwa oczekiwania.
Powrót na stronę główną