Implantologia

Implanty

Implant jest najlepszym i najbardziej naturalnym zamiennikiem utraconego zęba bez konieczności szlifowania własnych zębów czy wykonania protez ruchomych z nie zawsze estetycznie umiejscowionymi klamrami. Bezzębie, które jest najbardziej wymagającą i problematyczna sytuacją do przywrócenia pełni funkcji oraz wyglądu, leczymy z wykorzystaniem protez stabilizowanych implantami, bezklamrowych (nie wymagają stosowania kleju do protez) lub uzupełnieniami cementowanymi na stałe. W naszym gabinecie umożliwiamy przeprowadzenie pełnej diagnostyki przedimplantacyjnej z pełnym planem leczenia, wykonanie zabiegów przygotowujących do implantacji oraz wykonanie uzupełnienia protetycznego.